صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

بیوتکنولوژی

مهندسی ژنتیک با دستیابی به توان دستکاری در ژن Manipulation با هدف ایجاد تغییر  ( Modification) در عملکرد سلول باعث ایجاد انقلاب در پزشکی ,داروسازی ,تشخیص آزمایشگاهی ,کشاورزیو صنایع غذایی ,محیط زیست گردیده است.

شرکت فن آور پژوهش پویا با توجه به ارزش بالای فناوری زیستی در حوزه های مختلف اقدام به ایجاد خدمات ارزشمند درسطح آزمایشگاهی وتامین مواد ,فناوری ودانش فنی نموده است.

شرکت فن آور پژوهش پویا نماینده شرکت میکروسنت سوئیس جهت ارائه خدمات DNA sequencing,DNA Synthesis,Gene synthesis ,PCRو GMO Analysis  مفتخر به ارائه خدمات ارزشمند در این حوزه میباشد.

 

سلولی مولکولی

با توجه به توسعه مطا لعات سلولی ومولکولی درحوزه های مختلف شرکت قن آور پژوهش پویا نماینده شرکت جنا بیوساینس آلمان Jenabiosciene  با تولید بیش از 1600محصول مانند انواع پرایمرها و آنزیمها نوترکیبی و آنتی بادی و ترکیبات فلورسنت آماده تامین مواد وفرآورده های مورد نیاز پزوهشهای سلولی مولکولی است.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.