صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

فناوری آزمایشگاهی

شرکت فن آور پژوهش پویا با توجه به پشتوانه تجارب ارزشمند فنی دردستگاههای تجزیه ودسترسی به بانکهای اطلاعات جهانی وتولید کنندگان مطرح در زمینه فناوری آزمایشگاهی , جایگاه وپشتوانه ارزشمند  برای محققین , و کارشناسان فعال در حوزه مهندسی شیمی میباشد.

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.