صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

شرکت فن آور پژوهش پویا با توجه به مطالعات گسترده و تجارب عملی مدیریت شرکت در بهداشت وسلامت وشیمی آنالیتیک دستگاهی ,صنایع غذایی ؛ بیوتکنولوژی ومحیط زیست  و همچنین سیستمهای مدیریت واستاندارد های جهانی درسال  1382و بااخذ جواز واحد فنی مهندسی درزمینه تخصصی سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت به  شماره 15722/2  19/4/82ازسازمان صنایع ومعادن خراسان و با شماره ثبت 19586 ثبت شرکتها تاسیس گردید.

این شرکت از ابتدائ تاسیس با تاکید بر تعهد به ارائه خدمات کلیدی در حوزه سلامت وبهداشت شامل داروسازی , علوم آزمایشگاهی , بهداشت عمومی در خدمات مشاوره ای , مهندسی وفنی وهمچنین تحقیقات کاربردی را بعنوان سرلوحه کار خویش قرار داد.

دسترسی گسترده به بانکهای اطلاعاتی جهانی وتولید کنندگان فناوری پیشرفته و محققان جایگاه وظرفیت خاصی را به شرکت فن آور پژوهش پویا اعطا ء نموده است.

خدمات شرکت فن آور پژوهش پویا در سه گروه خدمات مشاوره ای , مهندسی , تحقیقات کاربردی در صنایع بهداشتی شامل داروسازی, علوم آزمایشگاهی و بهداشت عمومی وکلینکال بیوتکنولوژی ,صنایع غذایی , صنایع شیمیایی ومحیط زیست در:

انتخاب فناوری وانتقال دانش فنی , تعریف سیتمهای مدیریت , ارائه استاندارد های جهانی به منظور ارتقای سیتمهای کیفیت خدمات تخصصی  میباشد.

 
 

 

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.