صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

شیمی آنالیتیک

تجزیه شیمیایی اساس فعالیتهای شیمیایی است ,کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی مبتنی بر تجزیه شیمیایی است.

پیشرفتهای شگرف در توسعه دستگاهی ودستگاهوری باعث افزایش دقت فوق العاده در تجزیه گردیده است.

شرکت فن آور پژوهش پویا با توجه به پشتوانه تجارب ارزشمند فنی دردستگاههای تجزیه ودسترسی به بانکهای اطلاعات جهانی وتولید کنندگان مطرح در زمینه فناوری آزمایشگاهی , جایگاه وپشتوانه ارزشمند  برای محققین , و کارشناسان فعال در حوزه مهندسی شیمی میباشد. تهیه اطلاعات لازم جهت طراحی واحدهای صنعتی, فراهم نمودن تجهیزات آنایتیکی پیشرفته مانند دستگاههای اسپکتوفتومتر,کروماتوگرافی با کارائی بالا HPLC ,مادون قرمز IR , در حوزه فعالیتهای تخصصی این شرکت میباشد.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.