صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

محیط زیست

هوا-آب-خاک

زمین تنها جایگاه سکونت بشر و تمامی موجودات زنده است. منایع حیات مانند آب ,هوا و خاک دارای محدویت ذاتی است. افزایش جهانی جمعیت ,توسعه صنعتی ,گسترش شهرنشینی ,بحران طبیعی و منطقه ای همه عوامل آلوده کننده بحساب می آیند.پیشگیری از آلودگی محیط زیست یک ضروت استراتژیک برای کشور ماست. کنترل کیفیت مدام این منابع تضمین برای حفظ محیط زیست میباشد.شرکت فن آور پژوهش پویا در سه رده خدمات مشاوره ای ,طراحی و فنی مهندسی همچنین تحقیقات کاربردی آماده ارائه خدمات در بخش محیط زیست میباشد.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.