صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

كشاورزی و صنایع غذایی

دوركن اصلی در توسعه كشور در ابعاد مهمی چون ایجاد امنیت غذایی و اشتغالزایی وتوسعه آبادانی وهمچنین سهم مهم در ارز آوری از طریق صادرات و با عنایت به پتانیسل مهم وجود صنایع تبدیلی و ارزش افزوده در این بخش میگردند.

تنوع محصولات زراعی و كشاورزی و شیلات از پسته و زعفران تا خاویار و میگوی ایران داری ظرفیت صادراتی و ارزش افزوده شده بالایی است  تنوع اقلیمی دركشور ما و تنوع تولیدات كشاورزی سرمایه ارزشمندی ا ست كه با امكان صدور با اقصی نقاط جهان به عنوان توسعه درآمد غیر نفتی سهم مهمی را در توسعه پیدار كشور داراست.

به كارگیری روشهای علمی وفن آوری نو در كشت وبرداشت واصلاح زراعی و همچنین اعمال سیتمهای مدیریت كیفی و استانداردهای جهانی مانندISO,HACCP بكارگیری فناوری مدرن دركنترل كیفیت ودر فرآوری وبسته بندی بهداشتی صنایع غذایی در گشودن بازارهای جهانی بروی محصولات كشاورزی وصنایع غذایی كشور مانقش اساسی را خواهد داشت

فناوری مهندسی ژنتیكی یا بیوتكنولوژی در كشاورزی امروزه بعنوان یك روش نوین در جهان مطرح میباشد و با توجه به افزایش روز افزون جمعیت كشور همچنین كاربردهای چند منظوره این تكنیك در تولید واكسنهای خوراكی و ویتامینها  در محصولات كشاورزی و میوه جات لزوم   دستیابی به این فناوری كنترل كیفیت وبحث ایمنی را برای ما مشخص می سازد.

انتقال فناوری ودانش فنی نو و مدرن توسعه سیتمهای بین المللی مدیریت و استانداردها بین المللی از جمله خدمات ارزشمند شركت فن آور پزوهش پویا میباشد.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.