صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

بهداشت عمومی و بحرانها

 بحرانها  Crisis و بلا های طبیعی Disasters باعث اختلال در سیستمهای بهداشت عمومی (Public health) و همچنین پیامدهای گسترده  (Consequences) هستند .

آمادگی (preparedness) شامل :

طراحیplanning و توسعه سیستمهای مدیریت بحران  Crisis Management ,برنامه ریزیprogramming در سه سطح پیش بینی (Forecasting) ,پاسخ(Response) جبران(Rehabilitation) باعث کاهش پیامدهای وعوارض انسانی واجتماعی بحرانها میباشد

آموزش Training به منظورتربیت متخصصین مدیریت بجران ,نیروهای امداد Rescue  , تجهیزات ولوازم (Utilities &Tools) مورد نباز در بحرانها  وهمچنین پیش بینی در تهیه و توسعه تجهیزات  وفن آوری مقابله با بحران( Technology) در تمام سطوح پیش بینی (Forecasting) ,پیشگیری(preventing), امداد (Rescue) و بازسازی  (Reconstruction) بمنظور تقویت ساختاری سیستم مقابله با بحران ضروری است.

شرکت فن آور پژوهش پویا با توجه به آخرین تجارب جهانی  آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای , فنی-مهندسی در مدیریت بحران میباشد.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.