صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

شرکت فن‌آور پژوهش پویا با دسترسی گسترده به بانکهای اطلاعات معتبرجهانی مراکز علمی تخصصی وتحقیقاتی و تولیدکنندگان فنآوریهای پیشرفته  و حضور مشاورین متخصص و دانشگاهی آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز در زمینه فن‌آوری - دانش فنی- تجهیزات- مواد اولیه- تولید- کنترل کیفیت واستانداردهای مطرح جهانی بمنظور پیشگیری از زیانهای ناشی از كمبوداطلاعات و همچنین استقرار سیستمهای موثر بهبود مستمر برای ورود مطمئن به بازارهای داخلی وجهانی است که دامنه و ابعاد این خدمات بر اساس در خواست ونیاز متقاضی اطلاعات میباشد.

 

 
 
 

 

خدمات فنی‌و‌مهندسی

شرکت فن‌آور پژوهش پویا خدمات زیر را در زیرگروه فنی اریه می‌نمید:

1.     انتخاب فن‌آوری مناسب

2.     انتقال علمی و صحیح فن‌آوری

3.     طراحی -  تجهیز و راه اندازی واحدهای آزمایشگاهی و تولیدی

4.     پیش‌بینی سیستمهای سرویس ونگهداری

5.     پیش‌بینی سیستمهای حفاظت وایمنی‌کار

6.     اعمال استانداردهای جهانی در زمینه‌های فوق

 

خدمات علمی و پژوهشی

شرکت فن‌آورپژوهش پویا با توجه به ظرفیتهای فنی و علمی آمادگی مشارکت فعال در زمینه‌های :  تحقیق وتوسعه- فنآوریهای پیشرفته - کاربرد فنآوری اطلاعات و اتوماسیون- بیوتکنولوژی و مطالعات زیست‌محیطی ( آب‌وفاضلاب - بازیافت و تصفیه و بهداشت‌محیط ) و همچنین صنایع تبدیلی در تمامی سطوح (از تهیه اطلاعات مورد نیاز تا مشارکت مستقیم و فعال در طراحی و پیاده سازی) را دارا میباشد.

 

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.