صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

انرژیهای طبیعی جایگزین       

 

خورشید ,باد وآب منابع ارزشمند طبیعی در تولید انرژی بویژه برق میباشند. سلولهای خورشیدی وژنراتورهای آبی وبادی در تولید برق بویژه درمناطق دور افتاده نه تنها باعث عدم نیاز به تجهیزات تولید انرژی با استفاده از سوخت فسیلی وهمچنین تجهیزات انتقال انرژی میگردد بلکه امکان توسعه در بخشهای آبادانی وصنعتی وکشاورزی دراقصی نقاط دور افتاده کشور میگردند.

استفاده از انرژی طبیعی خورشید وآب وباد کاهش استفاده ازمنابع نفت و ثروت ملی عامل ارزشمند در ایجاد توسعه پایدارند.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.