صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

آب و پساب (فاضلاب)

آب Water

سازمان بهداشت جهانی (WHO) آب و آب آشامیدنی سالم را فاکتور مهم  سلامتی و بهداشت میشناسد.

عوامل عفونی مانند هپاتیت A  وسالمونلا , وبا  وهمچنین انگلها و پرتوزآها مانند ژیاردیا از طریق آب قابل اتتقال میباشند وباعث بروز بیماریهای عفونی وروده ای می گردند.

فلزات سنگین مانند جیوه ,کادمیم , از پسابهای صنعتی با نفوذ به منابع آبی وسفره های زیرزمینی عامل بیماریهای مختلف از جمله سرطان میباشند. کنترل کیفیت بیولوژیکی وشیمیایی آب وتصفیه موثر شرط اصلی تامین آب آشامینی سا لم وبهداشتی است.

 

پساب( Waste Water)

آبهای مصرفی خانگی وشهری وهمچنین آبهای مصرفی در صنایع  باعث تولید حجم انبوه ای از پسآب میگردد. محدودیت منابع آبی بویژه درمناطقی مانند کشور ما ضرورت ایجاد سیستم مدیریت منابع آبی است.

پیشگیری ار مصارف بیهوده همچنین تلاش برای ایجاد وتولید دانش فنی وفن آوری در آب وفاضلاب اساس وپایه برنامه توسعه پایدار در کشورمیباشد.

کنترل کیفیت پسابها وتصفیه موثر جهت حذف آلودگیهای واستفاده مجدد از آب بازیافت شده در کشاورزی وایجاد فضای سبز وشتشوی اماکن عامل ارزشمند جلوگیری از نفوذ این آلودگی به محیط زیست وصرفه جویی در استفاده ار منالع آبی میباشد.

کنترل کیفیت فیزیکی, بیولوژیکی وشیمیایی پسآبها وتصفیه موثر شرط اصلی ازآلودگی محیط زیست,حفظ بهداشت و سلامتی وصرفه جویی دراستفاده از منابع آب وهمچنین توسعه فضای سبز وآبادانی میباشد.

شرکت فن آور پژوهش پویا در سه رده خدمات مشاوره ای ,طراحی وفنی مهندسی همچنین تحقیقات کاربردی آماده ارائه خدمات در بخش مهندسی ومدیریت اب وفاضلاب میباشد.

 

Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.